Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering is echt onmisbaar; Een ongeluk is zo gebeurd.

Uw zoon gooit bij oma per ongeluk een dure vaas kapot. Zonder op te letten steekt u de weg over, een auto moet uitwijken en botst tegen een boom. Het is allemaal geen moedwil, maar u of uw gezin is aansprakelijk voor de schade.

U kunt als particulier namelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die u aan derden toebrengt. Deze schade kan bestaan uit materiële beschadiging maar ook uit personenschade. De premie is afhankelijk van de verzekerde som die u kiest, uw gezinssituatie en of u al dan niet kiest voor een vrijwillig eigen risico. U kunt zich verzekeren voor een bedrag ad € 1.250.0000,- of voor € 2.500.0000,-

Bent u op zoek naar een Aansprakelijkheidsverzekering tegen een scherpe premie en met een uitgebreide service? Dan bieden wij u een prima oplossing.