Bestelautoverzekering

Het verschil met de berekening van verzekering van een bestelauto wijkt in een aantal gevallen af van de criteria berekening premie bij personenauto’s. De premie voor de WA dekking bij bestelauto’s wordt niet bepaald door het ledig gewicht van het voertuig. Hier geldt het zogenaamde treingewicht als uitgangspunt. Het treingewicht is het totaal van het ledig gewicht en het laadvermogen van de wagen. Een bestelauto heeft een maximaal treingewicht van 3500 kg. Indien het treingewicht groter is, is er sprake van een vrachtauto.

Geel of grijs kenteken

Bij het vaststellen van de premie is het van belang of u de bestelauto vooral voor zakelijke – of particuliere doeleinden gebruikt. Daarnaast is van belang of de auto op uw naam, of op naam van een bedrijf wordt gezet. Geel of grijs.
Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kunt u als particulier ook een normale personenautoverzekering afsluiten voor uw bestelauto. Het ledig gewicht van uw auto mag dan niet zwaarder zijn dan 1500 kg.

De begrippen Geel of Grijs kenteken zijn vooral van belang voor de belasting. Vanaf 2005 kunnen particulieren geen aanspraak meer maken op de voordelen van een Grijs kenteken, zoals lage wegenbelasting, teruggave van de BPM en verrekening van de BTW.

Soorten bestelautoverzekeringen

Bestelautoverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Er zijn – net als bij de gewone autoverzekering – 3 verschillende soorten dekkingen:

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Dekt de WA bestelautoverzekering de schade die met een bestelauto veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de bestelauto wettelijk aansprakelijk is. Omdat de verzekering aan de bestelauto gebonden is, is er ook dekking als de eigenaar van de bestelauto een ander in de bestelauto laat rijden.

WA + Beperkt Casco

Een bestelautoverzekering met WA + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen bestelauto. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brand, hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risico.

WA + Volledig Casco (All risk bestelautoverzekering)

Een WA + volledig casco wordt ook wel All Risk bestelautoverzekering genoemd. De All Risk bestelautoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt casco verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen bestelauto in de meeste situaties gedekt.
Voor de zakelijke bestelautorijder zijn verder een aantal dingen van belang indien de werknemer die schade lijdt:

  • tijdens woon-werk verkeer;
  • tijdens zakelijke ritten en;
  • bij verkeersdeelname voor zakelijk georienteerde activiteiten

Dit geldt voor alle verkeersdeelname: ook te voet en per fiets.
Belangrijke arresten zijn

  • Arena arrest: woon-werk verkeer;
  • Maatzorg arrest: verkeersdeelname per fiets of te voet

De WEGAM is een verzekering die de aansprakelijkheid dekt jegens werknemers. De werkgever valt over het algemeen buiten de dekking van de verzekering
De WEGAM verzekering kent twee modules:

  • verzekering van verkeersdeelname met bedrijfsauto;
  • verzekering van verkeersdeelname voor zakelijke ritten met de privé auto.