Fietsverzekering

Nederland, fietsland. Of u nu van fietstochten houdt of op de fiets naar uw werk gaat, u wilt zich geen zorgen hoeven maken over schade aan uw fiets. Dan is onze fietsverzekering een goed idee.
Een fietsverzekering kan dekking bieden voor:

  • alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)
  • diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is afgesloten.

Datatag

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem. Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips) wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de rijwielhandelaar worden aangebracht, bevatten een unieke code met alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij diefstal vaak geen eigen risico van toepassing.

ART goedgekeurd slot

De fiets dient voorzien te zijn van een ART goedgekeurd slot dat nieuw is aangeschaft en waarvan de verzekerde de aankoopnota kan overleggen. De rijwielhandelaar adviseert u graag welk slot geschikt is. In geval van diefstal bent u verplicht beide bij het/de slot(en) behorende originele sleutels in te leveren. Heeft u deze niet meer in uw bezit, dan vervalt het recht op schadevergoeding. Staat het sleutelnummer op een apart plaatje, dan dient dit plaatje na diefstal te worden ingeleverd. Als een sleutel beschadigd raakt of verloren gaat of als u het slot vervangt, dan dient u dit binnen drie dagen schriftelijk door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.

Uitsluitingen

Niet verzekerd is onder meer schade door:

  • opzet
  • verhuur
  • onvoldoende zorg
  • normale slijtage
  • beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de fiets daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik.

Met de Unigarant Fietsverzekering heeft u de mogelijkheid uw fiets op basis van nieuwwaarde te verzekeren, zowel tegen diefstal als tegen beschadiging. U kiest zelf welke dekking u neemt. Ook kunt uw fiets verzekeren op basis van afschrijving. Hierbij wordt bij schadevergoeding rekening gehouden met een vaste afschrijving per maand.

Heeft uw fiets een anti-diefstalchip? Dan krijgt u zelfs 15% korting op de premie van de Fietsverzekering! U heeft een nieuwe fiets en zoekt een passende verzekering tegen een scherpe premie en met een uitgebreide service? Dan bieden wij u een prima oplossing.