Inboedelverzekering

Met een goede Inboedelverzekering bent u verzekerd tegen schade aan deze huisraad door bijvoorbeeld brand, schroeien, blikseminslag, diefstal of waterschade. Maar het is wel belangrijk dat u jaarlijks de waarde van uw inboedel in de gaten houdt tegen onderverzekering. De hoogte van het verzekeren bedrag is afhankelijk van de nieuwwaarde van uw inboedel.

Ook de beste inboedelverzekering schiet tekort als bij schade blijkt dat u te laag verzekerd bent!
Voor uw inboedelverzekering geldt immers dat het verzekerde bedrag hoog genoeg moet zijn om bij schade de gehele inboedel nieuw aan te kunnen schaffen.
Indexering is een goede methode om het verzekerd bedrag up to date te houden, echter hierbij wordt geen rekening gehouden met uitbreiding van de inboedel bijv. door aanschaf of erfenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat maar liefst 85% van alle inboedels in Nederland te laag is verzekerd. Zelfs de beste verzekering schiet dan te kort. Het gevolg is dat u na een brand of een diefstal met onderverzekering te maken kunt krijgen en mogelijk slechts een deel van de schade vergoed krijgt. Als u de verzekerde som van uw inboedel vaststelt op basis van deze berekening geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een garantie tegen onderverzekering. Het risico dat u onderverzekerd raakt behoort dan tot het verleden.

U kunt dit voorkomen door jaarlijks de Inboedelwaardemeter in te vullen. Hiermee controleert u of de dekking van uw verzekering nog toereikend is. Dit is belangrijk, want bij onderverzekering keren verzekeraars niet de volledige schade uit.

U heeft daarnaast de mogelijkheid de inboedelverzekering uit te breiden met glasdekking (voor huurders) alsmede de een buitenshuisdekking. U zoekt een inboedelverzekering met tegen een scherpe premie en met een uitgebreide service? Dan bieden wij u een prima oplossing.