Ongevallenverzekering

Een ongeval is helaas niet altijd te voorkomen. Veel ongelukken gebeuren gewoon thuis of op het werk. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn, bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit.

De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken:

  • de rubriek ‘overlijden’
  • de rubriek ‘invaliditeit’

Meestal sluit je beide rubrieken af. Soms kun je namelijk niet alleen het invaliditeitsrisico verzekeren. Het overlijdensrisico kun je wel apart verzekeren.’

Medische kosten of tandartskosten

Je kunt meestal ook medische kosten of tandartskosten meeverzekeren. Deze kosten verzeker je dan tot een maximum. Je hebt deze kosten door een ongeval.

Inzittenden

Een aparte variant van deze verzekering is de ongevallenverzekering inzittenden. Dat is een ongevallenverzekering voor de passagiers en bestuurder van een motorrijtuig.

De uitkering

Per rubriek stel je een verzekerd bedrag vast. Als je gedeeltelijk invalide raakt, krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Raakt u tijdens een ongeval uw pink kwijt, dan wordt de handicap minder zwaar beoordeeld en ontvangt u een deel van het vooraf vastgestelde bedrag. De manier waarop de verzekering uitkeert, lees je duidelijk in de polisvoorwaarden.

Als onderdeel

Deze verzekering is relatief goedkoop. Zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daarom gebruiken veel mensen deze verzekering als onderdeel van een andere verzekering. Zoals de reisverzekering.

Collectief

De verzekering wordt ook wel aangeboden via een collectief contract, of bij een lidmaatschap. Denk aan:

  • schoolongevallenverzekering;
  • ongevallenverzekering via de sportvereniging;
  • ongevallenverzekering via een eigen bedrijf;
  • gezinsongevallenverzekering.