Overlijdensverzekering

Een overlijden komt vaak onverwacht. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, want de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Met een overlijdensverzekering zorgt u voor een financieel vangnet voor uw nabestaanden. Deze verzekering biedt u de zekerheid van een uitkering bij overlijden. Zo weet u zeker dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Een overlijdensverzekering is een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde (met name in de polis genoemd) te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag direct uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).
U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen: uitkering in natura of in geld. De Uitvaartverzekering in natura keert geen geld uit, maar betaalt direct de rekening van de uitvaartverzorger.

Kapitaaluitvaartverzekering

Wanneer met kiest voor een kapitaaluitvaartverzekering betaalt men maandelijks een vaste premie voor een kapitaal dat bij het overlijden beschikbaar komt. De hoogte van dit bedrag is vantevoren afgesproken met de verzekeringsagent. Op het moment van overlijden wordt het hele bedrag in één keer uitgekeerd aan de begunstigde om de uitvaart te kunnen betalen.

Natura uitvaartverzekering

Naast de bovengenoemde kapitaalverzekering kunt u ook kiezen voor een verzekering in natura. In dat geval betaalt men premie tot het overlijden. De leeftijdsgrens die hierbij geldt ligt meestal rond de 70 jaar. Bij een natura uitvaartverzekering betaalt de verzekering de gehele uitvaart en keert geen geld uit.