Rechtsbijstandverzekering

In de huidige maatschappij wordt de noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering steeds vaker voelbaar.

U heeft bedacht dat u een erfafscheiding (bijv. een heg of een schutting) wilt maken tussen de tuin van uw buren en de tuin van uzelf. Uw buurman vindt echter dat deze erfafscheiding te hoog is of dat u bijv. de heg niet op de erfscheidingslijn heeft geplant, maar op zijn erf.
U bent een andere mening toegedaan en vindt dat u de erfafscheiding wel precies op de juiste plaats heeft neergezet. Een geschil is ontstaan.

Verschillende dekkingen

Er zijn verschillende vormen van Rechtsbijstandverzekeringen. De twee belangrijkste zijn de gezinsrechtsbijstand en motorrijtuigen rechtsbijstand. De gezinsrechtsbijstand helpt u en uw familieleden bij geschillen met bijvoorbeeld leveranciers die hun beloften niet nakomen, werkgevers die dreigen met ontslag en schadezaken waarbij de schuldigen niet willen betalen.

Met de motorrijtuigen rechtsbijstand bent u verzekerd van hulp bij conflicten die op uw auto of motor betrekking hebben.
Een gezinsrechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische hulp in uw particuliere hoedanigheid. Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Een advocaat kost u al gauw € 150,- per uur, nog afgezien van de bijkomende kosten van experts, getuigen etc.

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op professionele juridische hulp bij materiële of letselschade, maar ook op bijstand bij vermogensschade of conflicten. Met deze verzekering zijn u en uw gezinsleden verzekerd van rechtsbijstand.