Verzekerd op wintersport

Ruim een kwart van de Nederlanders (29%) gaat deze winter met vakantie. uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de wintersporters niet verzekerd is voor wintersport of dat niet zeker weet.

Geen wintersportdekking, wel de piste op

Ondanks dat 91% van alle wintersporters wel een reisverzekering heeft afgesloten, heeft 14% geen extra wintersportdekking afgesloten. Nog eens 9% weet niet of zij dat hebben gedaan. Dat is opvallend, omdat vooral op de piste een ongeluk in een klein hoekje zit. 38% van de wintersporters geeft namelijk aan wel eens een blessure te hebben opgelopen op de piste. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een transport per banaan of helikopter of behandeling in het ziekenhuis, maar ook aan minder ernstige zaken zoals extra reis- en verblijfskosten, omdat je niet naar huis kunt rijden. Een goede wintersportdekking neemt deze kosten uit handen.

Met name knieblessures tijdens de wintersport

Een relatief grote groep van ruim een derde (36%) heeft wel eens een blessure opgelopen tijdens de wintersport. Circa twee op de vijf wintersporters (17%) heeft wel eens een blessure aan de knie gehad. Andere delen van het lichaam waar wintersporters wel eens aan zijn geblesseerd zijn: (scheen)been (5%), pols (5%), arm (4%), rug (4%) en hoofd (4%).

Wintersporters steeds voorzichtiger: minder off-piste, vaker de helm op

In 2012 geven veel minder skiërs aan dat zij de komende winter van plan zijn buiten de piste te skiën. In 2011 gaf 61% aan nooit off-piste te skiën. In 2012 is dat 71%. Ook de Nederlandse Ski Vereniging herkent deze trend: “De wintersporter wordt zich steeds beter bewust van de risico’s bij het off-piste skiën. Om dit risico te vermijden is de beste keus: op de piste blijven!”, aldus woordvoerder Bert Romani.
Een andere ontwikkeling waaruit blijkt dat wintersporters voorzichtiger zijn geworden, is dat in 2012 ook de groep helmdragers weer flink is toegenomen. Tegenwoordig draagt 40% een helm versus 34% in 2011, 26% in 2010 en 22% in 2009. Opvallend is dat jongeren beduidend vaker een helm dragen dan oudere wintersporters. De belangrijkste reden om een helm op de piste te dragen is uiteraard bescherming. Dit is de belangrijkste reden volgens 96% van de helmdragers, gevolgd door “het beschermt tegen de kou” (31%). De redenen om géén helm op de piste te dragen zijn uiteenlopend. Ongeveer een op de tien draagt geen helm om redenen van comfort. Een helm zou het zicht en de bewegingsvrijheid beperken of men vindt een helm te warm. Een ongeveer even grote groep is niet bang voor ongelukken op de piste (8%) of heeft er gewoon geen zin in (14%).

Grotere groep onzeker over wintervakantie

In vergelijking met voorgaande jaren is de groep die deze winter zeker met vakantie gaat nauwelijks kleiner geworden (2012 29%, 2011 29%, 2010 30% en 2009 31%. De groep die het nog niet weet is daarentegen sterk toegenomen (27% in 2012 versus 14% in 2011).
De reden om deze winter niet op vakantie te gaan heeft steeds vaker te maken met financiële redenen: 37% geeft dit expliciet als reden op. In 2011 was dat nog 26%. Ook zijn financiële redenen vaker van invloed geweest op de keuze van de wintersportvakantie. In 2012 geldt dat voor 26% van de wintersporters versus 19% in 2011, 15% in 2010 en 9% in 2009.

Steeds meer mensen kiezen voor een stedentrip in de winter

In 2012 wordt er vaker dan voorgaande jaren gekozen voor de stedentrip, namelijk door een derde van de niet-wintersporters (33%). In voorgaande jaren lag dat om en nabij een kwart (2011 27%, 2010 28% en 2009 26%). In 2012 kiest, evenals in 2011, 42% van de niet-wintersporters voor de zon. In 2010 en 2009 was deze groep beduidend kleiner (35%).
De vakantie in eigen land staat op een derde plaats en is ten opzichte van 2009 veel minder populair (2012 17%, 2011 20% en 2010 23% versus 2009 29%).

Meest ergerlijke zaken tijdens de wintersport

Ook in 2012 zijn de wintersporters negen aspecten voorgelegd en hen is gevraagd aan te geven welke men hiervan het meest ergerlijk vindt tijdens de wintersport. “Onverantwoord, risicovol gedrag” komt dan met 31% op de eerste plaats, gevolgd door “weinig/slechte sneeuw” (23%) en “drukte op de piste” (16%). Een op de tien is van mening dat “voordringers bij de skilift” (9%) en “diefstal van eigendommen” (8%) het meest ergerlijk zijn tijdens de wintersport.

Bron: www.europeesche.nl/winteronderzoek