Arbeidsongeschikdheidverzekering voor ondernemers

Zeker voor ondernemers zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid enorm.  Als u als ondernemer of ZZP-er arbeidsongeschikt wordt,  gaat de overheid ervan uit dat u uw eigen zaken heeft geregeld. Speciaal daarvoor is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer.

Wist u dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Mocht het u overkomen, dan is het prettig als u zich geen zorgen hoeft te maken over uw inkomen. Als u door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen uw inkomsten of een deel daarvan weg.

Uitkering van de AOV verzekering na keuring

Zoals u weet, keert een AOV verzekering maandelijks of ineens een geldbedrag uit wanneer u door ziekte of een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Daarmee kunt u uw vaste lasten betalen tijdens deze periode.

Voordat u deze uitkering krijgt, is het bij alle AOV-verzekeringen gebruikelijk dat u eerst onderzocht wordt door een keuringsarts.

Hoe ruim wil u zich verzekeren met jouw AOV?

De meeste AOV verzekeringen bieden volledige afdekking van risico’s en zorgen voor een uitkering bij iedere oorzaak van arbeidsongeschiktheid.  De AOV-premie is daardoor vaak relatief hoog. Andere  aanbieders keren alleen uit bij ernstige ziektes of arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Dat scheelt behoorlijk in de premie. Bepaal dus voordat u een AOV verzekering kiest hoe ruim u zich verzekeren. Weeg de premies en risico’s goed af.

Kenmerken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer:

  • Zekerheid van inkomen voor ondernemers.
  • Maandelijkse uitkering bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
  • U kunt zelf de hoogte en duur van de uitkering bepalen.
  • U kunt kiezen uit verschillende dekkingsvarianten.

Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken

De voordelen van een AOV verzekering:

  • Je krijgt een uitkering zolang je arbeidsongeschikt bent.
  • Je bepaalt zelf welk deel van jouw inkomen je wilt verzekeren.
  • De premie van jouw AOV verzekering is belastingaftrekbaar, maar de uitkering is wel belast.

De nadelen van AOV verzekeringen:

  • Door de ruime dekking betaal je een relatief hoge premie.
  • De verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent.
  • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt regelmatig getoetst door een keuringsarts