Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In dit verband wordt wel gesproken van “veramerikanisering” van het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur. Het gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal als van de omvang van claims. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiĆ«le schadeloosstelling.

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.
Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk kan de werkgever aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt vaak deze schades.
Deze verzekering dekt geen schades die het gevolg zijn van verkeersongevallen. Hiervoor kunt u ten behoeve van uw werknemers een WEGAM verzekering afsluiten. Deze dekt schades die de werknemer lijdt in het verkeer bij arbeidsgerelateerde verkeersdeelname; ook bij woon-werk verkeer.

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is afhankelijk van de werkzaamheden, de grootte van de onderneming en de omzet.

Dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt beschadiging van zaken van derden of schade die het gevolg is van nalatig handelen.

Ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen valt dus onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Onderaannemers die schade veroorzaken tijdens werkzaamheden die in uw opdracht worden uitgevoerd aan eigendommen van klanten kunnen ook onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vallen. Dit moet u dan wel bij de aanvraag van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aangeven.

Een bedrijf kan schade veroorzaken aan:

  • De cliĆ«nten
  • De werknemers van het bedrijf
  • Anderen (derden)
  • De ondernemer/werkgever zelf

De volgende zaken vallen onder de AVB:

  • Het bedrijf
  • De ondernemer (verzekeringnemer)
  • De werknemers, meewerkende familieleden
  • De bestuurders en commissarissen
  • De personeelsverenigingen en pensioenfondsen

De hoedanigheid waarin het bedrijf verzekerd is, is zeer belangrijk en dient daarom juist vermeld te zijn op het polisblad van een AVB. Voor schade door activiteiten of personen die niet passen bij de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf, is er geen dekking.

Bedrijfsverzekeringen, waaronder de AVB, zijn zoals al eerder aangegeven erg gevoelig voor veranderingen. Als mutaties niet tijdig worden doorgegeven aan de verzekeraar, kan dit leiden tot een zogenaamd dekkingshiaat.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.