Bedrijfsschade verzekeringen

De bedrijfsschade verzekering komt tot uitkering na een schade waardoor de voortzetting van het bedrijf tijdelijk niet langer mogelijk is ten gevolge van schade.

De bedrijfsschadeverzekering vangt het grootste deel van uw vaste, doorlopende kosten op en biedt u tevens een vergoeding voor omzetderving. Ook de kosten die u moet maken voor de instandhouding en hervatting van uw bedrijfsactiviteiten worden binnen de verzekering bedrijfsschade vergoedt.

De gedekte gebeurtenissen betreffen onder meer:

  • brand, rook en roet
  • brand en ontploffing
  • blikseminslag en inductie;
  • stormschade
  • schade na diefstal, aanrijding, vandalisme en relletjes
  • stroomuitval (langer dan 6 uur) en gasuitval (langer dan 24 uur)

Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.