Beroepsaansprakelijkheid verzekering

Werkt u in een adviserend beroep? Dan kan een fout van u of één van uw werknemers grote gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheids-verzekering weet u zich verzekerd tegen vermogensclaims als gevolg van bijvoorbeeld verkeerde adviezen Voor dienstverlenende beroepen als architecten, ingenieurs, organisatieadviseurs en boekhoudkundig bureau’s en IT-consultants.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u als ondernemer verzekerd tegen vermogensschade ten gevolge van fouten, die worden gemaakt bij beroepsuitoefening, bijvoorbeeld ten gevolge van foutief handelen of advies.
Met name voor vrije beroepsbeoefenaren kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bevelen zijn.

Voordelen beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt een ruime verzekering voor aanspraken tot schadevergoeding wegens zuivere vermogensschade;
  • kosten van verweer (kosten van juridische bijstand en proceskosten), bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen;
  • beroepsfouten van personeel en ingehuurde externe professionals vallen ook onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Acceptatie beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Acceptatie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet vanzelfsprekend. De beroepsbeoefenaar moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor acceptatie. Mogelijke knelpunten zijn:

  • opleidingsniveau bestuurder(s) niet aantoonbaar;
  • relevante ervaring ontbreekt;
  • omzetafhankelijkheid van een te beperkt aantal opdrachtgevers;
  • doelgroep is uitgesloten of onbekend

De kosten van de verzekeringen tegen aansprakelijkheid verschillen enorm per beroep. De risico´s en mogelijk schade wisselen per beroep, en met een simpele kansberekening is het voor de verzekeraars dan ook snel duidelijk waar de hoogste premies liggen. Over het algemeen is de verzekering relatief duur. In de meeste branches heeft het merendeel van de ondernemers geen verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. In dat geval is het aan te raden de risico´s streng te beperken door middel van strikte algemene voorwaarden, duidelijke offertes, een lidmaatschap bij een branchevereniging en het duidelijk in kaart brengen van de risico´s. Bij sommige brancheverenigingen (met name in de juridische sector) is het afsluiten van de verzekering tegen aansprakelijkheid een eis voor lidmaatschap.

Neem voor informatie contact met ons op.