Collectieve ongevallenverzekering

Het CBS heeft  becijfert  dat veel meer mensen slachtoffer worden van een bedrijfsongeval dan als gevolg van een verkeersongeluk. U als werkgever kunt uw werknemers  op zo’n moment een -financiële- helpende hand bieden?

En dit geldt nu ook als hij fietst of voetganger is. Een aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is dus niet meer voldoende.

Sluit dan de collectieve ongevallenverzekering voor hen af.

De collectieve ongevallenverzekering is een overzichtelijk product: u krijgt slechts 1 polis voor uw gehele bedrijf en hoeft de in- en uitdiensttredingen niet door te geven. U kunt er tevens voor kiezen uw mensen 24 uur per dag tegen ongevallen te verzekeren.

Voordelen van de collectieve ongevallenverzekering werknemers

  • Keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers tijdens werktijd;
  • Uit te breiden tot 24 uurs dekking;
  • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.

Financiële dekking

Met de Ongevallenverzekering verzekert u uw werknemers van een eenmalige uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden. Wanneer een werknemer overlijdt door een ongeval, ontvangen de nabestaanden een uitkering.