Compagnonsverzekering

Definitie: Overlijdensrisicoverzekering, die wordt gesloten om in geval van overlijden van een compagnon met het uitgekeerde verzekerde bedrag diens erfgenamen te kunnen uitkopen.

Wat is een compagnon?

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF, een CV of een BV.

In de vennootschapsakte worden vaak van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten komt te overlijden. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde ‘overnamebeding’.

Bij uitkoop van de nabestaanden moeten contant worden betaald. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de middelen van de onderneming vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen.

Wat is een compagnonsverzekering?

Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s). De Fiscus stel duidelijke eisen aan de compagnonsverzekering. Het is belangrijk de compagnonsverzekering ‘kruislings’ te sluiten. Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren/vennoten.

Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich moeten bezighouden met de bedrijfsvoering (met alle zorg van dien). Het vaststellen van de juiste dekking van de compagnonsverzekering hangt af zowel zakelijke factoren en uw persoonlijke financiële situatie. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen.

Voordelen van de compagnonsverzekering

  • Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan de compagnon;
  • Levensverzekering compagnon is af te sluiten één of twee levens;
  • De dekkingsperiode en hoogte van uitkering kunt u zelf bepalen;
  • Compagnonverzekering kan tussentijd worden aangepast;
  • Scherpe premies omdat wij de beste aanbiedingen voor u vergelijken.

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.