Goederentransport verzekering

Als u regelmatig grotere hoeveelheden goederen vervoert, is de kans groot dat u wel eens schade oploopt. Dat is niet alleen vervelend voor u als transporteur of leverancier, maar ook voor de ontvanger ervan. Met de goederen transportverzekering weet u zich verzekerd tegen deze schade.

Welke dekkingsmogelijkheden zijn er?

  • Beperkt: een basisdekking voor schade door brand en ontploffing, ongelukken met transportmiddel, vallen tijdens laden en lossen en diefstal, vermissing en zoekraken.
  • Van buitenkomende onheilen: verschil met de uitgebreide dekking is dat men hier moet aantonen dat de geclaimde schade het gevolg is van een van buiten komend onheil. Standaard meeverzekerd zijn opruimingskosten averij grosse en bereddingskosten.
  • Uitgebreid: een complete dekking voor alle verliezen en materiële schade aan de lading en verpakking. Opruimingskosten zijn tot € 12.500 standaard meeverzekerd, evenals bijdragen in averij grosse en bereddingskosten.
  • Bederfelijke goederen: bedoeld voor vervoer van bederfelijke goederen zoals vlees, groenten en bloemen. Gedekt is schade ontstaan aan de goederen door bijvoorbeeld een defecte koelinstallatie tijdens zeetransport (tenminste 48 uur geen koeling).

Als u gebruik maakt van een professionele vervoerder, die u bij eventuele schade aansprakelijk kan stellen, dan ook is een goederentransportverzekering noodzakelijk. De transporteur is namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag.

Voor wie is de goederentransportverzekering bedoeld?

Een goederentransportverzekering is belangrijk voor elke ondernemer die soms, vaak of voortdurend goederen vervoert. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • handelsmaatschappijen, vooral import- en exportbedrijven;
  • ondernemingen, waarvan machines en apparaten soms of vaak naar klanten moeten;
  • ondernemingen, die incidenteel iets laten vervoeren; bijvoorbeeld het transport een tweedehands machine van een collega uit Rotterdam naar uw bedrijf in Groningen.

Als er tijdens het transport iets mis gaat, kunt u soms de vervoerder aansprakelijk stellen, mits dit een beroepsvervoerder is. De vervoerder is echter niet voor alle schade aansprakelijk en bovendien kent zijn aansprakelijkheid een wettelijk maximum bedrag. Het is dus van groot belang om na te gaan welke risico’s u loopt en welke risico’s voor de koper/verkoper van uw goederen zijn, danwel voor de vervoerder. De verdeling van risico’s tussen koper en verkoper staat in de leveringscondities oftewel incoterms.

Neem voor meer informatie contact net ons op.