Inventaris- en goederenverzekering

Een inventarisverzekering en een goederenverzekering verzekeren u tegen de gevolgen van schade aan de gehele bedrijfsinventaris. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke. Als u schade heeft aan uw inventaris of uw voorraden, betekent dat vaak meer dan alleen herstel- of vervangingskosten.

Wat de kostprijs van een inventarisverzekering betreft, is het nodig om een onderscheid te maken tussen de marktwaarde van de inventaris en de nieuwwaarde van de inventaris. De inventarisverzekering wordt toegepast op de nieuwwaarde van de inventaris. De nieuwwaarde van de inventaris ligt hoger dan de marktwaarde.

De handelsvoorraad kan ook gedekt worden door de inventarisverzekering, maar dit zal dan zijn volgens de marktwaarde.  Door de schade kunt u waarschijnlijk -een deel van- de werkzaamheden niet langer uitvoeren, waardoor u ook omzetderving heeft. Deze is daarom meeverzekerd in deze zakelijke inboedelverzekering. In de meeste gevallen valt ook diefstal binnen de polisvoorwaarden van de inventarisverzekering en de goederenverzekering.

De kostprijs van de verzekering is net zoals andere verzekeringen afhankelijk van de risico’s die er bestaan bij het bedrijf. Indien het bedrijf bijvoorbeeld werkt met brandgevaarlijke producten, zal de verzekeringspremie hoger liggen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.