Machinebreukverzekering

Zijn uw bedrijfsprocessen afhankelijk van machines? Dan is het verstandig om een machinebreuk verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schades aan machines, onafhankelijk van de oorzaak. Materiaalbreuk, bedieningsfouten door personeel en elektronische of mechanische storingen kunnen tot langdurige stilstand van een machine leiden.

Als de machine cruciaal is voor de logistiek van de produktie, dan kan dit de productie volledig stil leggen. Gevolg is omzetverlies, reparatiekosten en mogelijk verlies van marktaandeel.
De machineschade verzekering dekt de materiële schade, eventueel gecombineerd met een bedrijfsschade dekking. Zelfs beschadiging door menselijk falen is meeverzekerd bij de machinebreukverzekering.

Reparatiekosten worden vergoed tot maximaal de dagwaarde van de machine.

De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom. Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastroferisico´s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico´s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).

Machinebreukverzekering niet voor bedrijfsschade

Wilt u ook de kosten verzekeren die ontstaan als gevolg van machinebreuk, dan heeft u een speciale bedrijfsschaderegeling nodig. Wilt u weten wat voor uw situatie de beste oplossing is?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek