Milieuschade verzekering

Heeft uw bedrijf geen milieuschadeverzekering? Dan kunt u onverwacht worden geconfronteerd met hoge kosten. Bijvoorbeeld als er brand is geweest. Uw opstalverzekering en inboedelverzekering dekken de schade aan uw pand en uw goederen, maar niet de kosten van het opruimen van bijvoorbeeld verontreinigd bluswater.

De milieuschadeverzekering dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico’s. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de milieuschadeverzekering wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard. De dekking beperkt zich niet tot de eigen locatie van een verzekerde, maar geldt ook voor verontreiniging bij derden. De enige voorwaarde is dat de oorsprong van de verontreiniging gelegen is op de verzekerde eigen locatie. In een toenemend aantal gevallen wordt van de regel dat de vervuiler betaalt afgeweken en wordt een eigenaar van een vervuilde locatie verplicht om een verontreiniging op te ruimen terwijl deze zelf niet de veroorzaker is.

Deze inkomende milieuschade is thans verzekerbaar. Verzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen milieuschadeverzekering uit te breiden met een dekking voor inkomende milieuschade.

Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.

 

De milieuschadeverzekering kent de volgende uitsluitingen:

  • luchtverontreiniging 
  • bestaande verontreiniging 
  • personenschade (gedekt op de AVB) 
  • milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.