Reconstructie verzekering

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Niet alleen uw papieren administratie is verzekerd met de reconstructiekostenverzekering, ook de software die u gebruikt voor uw administratieve processen, de feitelijke computerbestanden en gegevens die op andere dragers zoals dvd’s staan, vallen onder de dekking.

Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enzovoorts.

Gedekt zijn onder meer:

  • huur van tijdelijke kantoorruimte
  • salarissen van tijdelijk personeel
  • huur van computertijd, indien noodzakelijk voor de reconstructie
  • alle overige kosten die gemaakt moeten worden van het reconstrueren van de verloren gegane informatie

De dekking van de reconstructie verzekering geschiedt op premier-risque basis. Dat betekent dat uitkering altijd plaats vindt tot maximaal het verzekerde bedrag.

Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd.

De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som.

Neem voor meer informatie contact met ons op