Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Een op de drie Nederlanders wordt gedurende zijn leven tenminste één keer geconfronteerd met een juridische procedure. Voor ondernemers is dit percentage nog veel hoger. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is dus geen overbodige luxe als u de hoge kosten van juridisch advies wilt voorkomen.

Een rechtsbijstandverzekering is geschikt voor instellingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren, uitoefenaars van vrije beroepen, particulieren en iedereen die als ondernemer werkzaam is. De verzekering geeft bijstand bij juridische conflicten.

Als ondernemer verricht u bijna dagelijks transacties en juridische handelingen waarbij eveneens allerlei risico’s horen. Enkele voorbeelden zijn het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers, personeel of leveranciers en het aanschaffen van meubilair. Het kan een keer voorkomen dat een opdrachtgever zijn facturen niet wil betalen, er een conflict is met uw werknemers of iemand zich door uw onderneming benadeelt voelt en een schadevergoeding eist. Wanneer u op zo’n moment een advocaat moet inhuren, zult u merken dat dit al snel een duur geintje wordt, want €150,- per uur is niets. Voor kleine ondernemers is dit vaak niet op te brengen. Wie zich hiervoor heeft verzekerd met een rechtsbijstandverzekering wordt beschermd tegen deze juridische consequenties. U wordt voorzien in onafhankelijke rechtsbijstand en alle proces- en gerechtskosten die uit het juridische conflict kunnen voortvloeien, worden vergoed.

Kleine zelfstandigen kunnen voor een geringe extra premie een particuliere rechtsbijstand verzekering toevoegen aan de polis.

En uitgebreide rechtsbijstandverzekering kent de volgende modules:

  • onroerend goed
  • leveringen van goederen en diensten aan de eigen onderneming
  • roerende zaken voor de eigen onderneming
  • leveren van goederen en diensten
  • incassozaken
  • alle roerende zaken

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.